Ledige stillinger ved Børne og Unge Center Vejle Fjord

 

Vi modtager gerne uopfordrede henvendelser vedr. tilkaldevikarer på døgnafdelinger. Henvendelse kan ske til afdelingsleder Sus Jensen på mail: sjeen@vejle.dk.