Jørgen Breindahl

Jørgens er BUCVF’s bestyrelsesformand.

Jørgen har virket som socialrådgiver gennem mere end 40 år og er tidligere beskikket børnesagkyndig dommer hos Domstolsstyrelsen, socialfaglig koordinator i Børne- og Familierådgivningen i Herning Kommune og afdelingschef i Hedensted Kommune.

Jørgen har desuden været medlem af hovedbestyrelsen i Ungdommens Vel og Hedensted Menighedsråd.