SOLVEJSKOLEN
- specialskole til interne og eksterne elever

Solvejskolen er Børne og Unge Center Vejle Fjords interne skole, som både er et skole- og dagbehandlingstilbud for elever i 0.-10. klassetrin. Skolen er lille, overskuelig og velbemandet, hvilket betyder at skoledage, voksensamvær, læringsaktiviteter, overgange, sociale stunder, indretning mv. designes til og sammen med de enkelte elever.

 

Nærmere beskrivelse af Solvejskolen er under udarbejdelse og kommer snarest.