Kontakt

For eleverFor forældre

Ledelsesgrundlag / Vision og Mission

Læs Ledelsesgrundlag for Børne og Unge Center Vejle Fjord her

 

Værdier og kultur

Vi ved vores menneskesyn og værdigrundlag er afsmittende i vores måde at være i samspil med andre. Derfor har vi defineret hvordan det er på Børne og Unge Center Vejle Fjord.

Menneskesyn

Et menneskesyn ser vi som værende den måde, hvorpå man grundlæggende betragter og forstår andre mennesker, deres bevidsthed og handlinger.

Vores er således

  • Hvert menneske er noget helt særligt med sin egen historie, sin egen måde at bruge sine sanser på og opleve verden.
  • Hvert enkelt menneske har gjort sig sin helt egen erfaringsdannelse ud fra de livsvilkår, det har haft og har dermed udviklet sine kompetencer.
  • Hvert menneske er et social væsen, der er afhængig af og bliver påvirket af sit samspil med andre mennesker.
  • Hvert enkelt menneske indgår i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.

Værdigrundlag

Et værdigrundlag ser vi som værende de værdier, man ligger til grund for sit samspil med andre mennesker. Det bygger ovenpå menneskesynet og er påvirket af ens udviklingsforståelse. Vores værdier har afgørende betydning for vores afsæt i udviklingsarbejdet og leves i Børne og Unge Center Vejle Fjords kultur.

  • Vi vil møde hvert menneske med respekt, uanset hvordan dets kompetencer er.
  • Vi vil møde hvert menneske åbent, nysgerrigt og fordomsfrit
  • Vi vil være oprigtig i kommunikation med børn, forældre og kollegaer med hensyntagen til opgaven og de involveredes kompetencer og ressourcer.
  • Vi tror på at hvert menneske har sine grunde til at handle, som de gør.
  • Vi tror på at hvert menneske grundlæggende ønsker konstruktivt at forvalte eget liv og indgå i sociale sammenhænge, samt være en del af en samfundsmæssig virkelighed i den kultur, de lever i.
  • Vi tror på at forældre ønsker at gøre det bedste, de kan for deres børn og gøre det, de kan, ud fra de kompetencer og ressourcer, de har.

Vi mener grundlæggende at mennesker udvikler sig bedst i et anerkendende og ressourcefokuseret miljø. Derfor arbejder vi bevidst og målrettet med at en sådan kultur leves på Børne og Unge Center Vejle Fjord. 

Vejle Kommunes personalepolitiske værdier danner grundlag for, at ansatte oplever faglige udfordringer og god trivsel.

Se http://www.vkintra.vejle.dk/page20324.aspx