Kontakt

For eleverFor forældre

Udsigten

Socialpædagogisk behandling i en længerevarende periode på hjemlig døgnafdeling.

Udsigten ligger i en stor lejlighed på toppen af en bygning med værksteder, på Børne og Unge Centerets dejlige naturskønne grund. Den giver mange muligheder for en bred vifte af aktiviteter. Udsigten er indrettet hjemligt med stue, spisekøkken, badeværelser og 6 værelser, så hvert barn har sit eget værelse.

Målgruppe

Børn og unge i alderen 6 – 16 år indenfor normalområdet og med et socialpædagogisk behandlingsbehov.

Formål

At udvikle barnets sociale og følelsesmæssige kompetencer, træne almindelige dagligdags færdigheder og øge barnets faglige viden og omverdensforståelse, således at det bliver istand til at kunne indgå i alderssvarende sammenhænge på en samfundsinkluderende måde.

Indhold

Individuel tilrettelagt socialpædagogisk indsats ud fra en Udviklingsplan, der er udarbejdet på baggrund af Handleplanen.

Der arbejdes med børnenes individuelle udviklingspunkter i

  • et anerkendende og omsorgsfuldt miljø med engagerede, nærværende og troværdige voksne.
  • en forudsigelig og overskuelig hverdag, der skaber ro og genkendelighed.
  • en hverdag med tydelig struktur og rutiner, samt en rytme der ligner en families
  • et forpligtigende fællesskab med andre, hvor der arbejdes målrettet med sociale kompetencer
  • forskellige aktiviteter - individuelle og fælles - eksternt som internt.
  • et ressourcefokuseret og mentaliserende miljø.

Barnet får mulighed for at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og færdighedsmæssigt  bl.a. gennem inddragelse og en bred vifte af fritidsaktiviteter.

Der er en særlig opmærksomhed på at barnet lærer egne følelser at kende, at håndtere dem, samt mærke og sætte egne grænser på en konstruktiv måde.

Der er et særligt fokus omkring sund levevis i form af sund kost og motion.

Der arbejdes på, at det enkelte barn får opbygget den tillid, der skal til, for at det kan tage imod den hjælp og guidning de har brug for.

Der arbejdes målrettet med barnts udviklingspunkter jf. Handleplanen.

Barnet inddrages i udviklingsmålene og der afholdes ugentlige udviklingssamtaler, hvor barn og kontaktpædagog følger op på ugen der er gået og evaluerer ud fra udviklingsmålene.

Forældre

Er yderst vigtige samarbejdspartnere for at skabe udviklingsmuligheder for barnet. Vi tilstræber en tæt kontakt med dem gennem ugentlige samtaler, besøg og forsdkellige arrangementer i løbet af året.

Metode

Den pædagogiske metode bygger på et fælles fagligt fundament bestående af defineret menneskesyn og værdigrundlag, samt forskellige pædagogiske og psykologiske teorier. Dem kæder vi sammen til en sammenhængende forståelse af det enkelte menneske, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædagogiske handlinger. Der evalueres og justeres løbende på de pædagogiske handlinger.

Se mere på lilla pil: Fælles Fagligt Fundament og i Pædagogik og Behandlingsbjælken øverst.

Skolegang

Der lægges vægt på at barnet får en stabil og lærerig skolegang. Barnet kan fastholde sin oprindelige skole, hvis afstanden tillader det eller på på Børne og Unge Centerets interne skole.

Opfølgning

Der afholdes opfølgende møde med forældre og familierådgiver med et tidsinterval, der er afhængig af opgavens karakter. Inden Statusmøder hvert ½ år udarbejdes en Statusrapport med beskrivelse af indsatsen og dens virkning. Den fremsendes til familierådgiver og forældre forud for mødet.

Varighed

Efter aftale

Pris (2017):

Døgntakst: 2.551,-kr.