Kontakt

For eleverFor forældre

Søskendegrupper - kan blive sammen hos os

Børne og Unge Center Vejle Fjord har erfaring med og plads til at etablere særlig afdeling for en større søskende-
gruppe med et bredt aldersspænd – også for en tidsbegrænset periode.
Børne og Unge Center Vejle Fjord ligger på naturskøn grund med mange udfoldelsesmuligheder. Søskendeafdelingen vil kunne etableres i en større lejlighed i en af
institutionens bygninger. Den er indrettet hjemligt med stue, køkken, bad og hver barn har, som udgangspunkt sit eget værelse, dog  afhængig af antallet af søskende.

Formål

At en søskendegruppe forbliver sammen i forbindelse med en anbringelse.
Det yderligere formål defineres i handleplanen og kan være af afdækkende eller udviklende/behandlende karakter både individuelt for de enkelte børn samt i forhold til samspillet børnene imellem.

Indhold

Uanset opgavens formål lægges der vægt på at skabe et varmt og stabilt miljø med nærværende, engagerede og troværdige voksne. Hverdagen vil være tydelig, genkendelig og nærme sig den rytme, der er i en familie. Børnene deltager i hverdagens gøremål ud fra en konkret vurdering af aktuelle kompetencer.
Der er faste ugentlige aktiviteter. Både fælles og indivi-
duelt planlagte, som børnene er med til at bestemme.
Der arbejdes på at det enkelte barn får opbygget den tillid der skal til, for at det kan tage imod den hjælp og guidning, det har brug for.
Der arbejdes målrettet med det enkelte barns udviklings-
mål  jf. handleplanen.

Metode

Der tages afsæt i BUCVF’s fælles faglige fundament, samt yderligere relevant viden og evidensbaserede  metoder indenfor systemteoretiske, narrative, kognitive og mentaliseringsbaserede referencerammer.

Se Lilla pil - Fælles Fagligt Fundament.

Der vil i et anerkendende, inddragende og ressourcefokuseret specialpædagogisk miljø, arbejdes målrettet med det enkelte barns udviklingsområder jf. handleplanen

Forældre

Se Olivengrønne pil - Forældresamarbejde

Skolegang

Der lægges stor vægt på at få en sund døgnrytme og en stabil lærerig skolegang. Barnet kan gå på Solvejskolen eller i sin oprindelige skole, hvis afstanden tillader det.

Opfølgning

Der afholdes opfølgende møde med forældre og familie-
rådgiver med et tidsinterval, der er afhængig af opgavens karakter. Der vil inden mødet blive udarbejdet en rapport, som sendes til familierådgiver og forældre.

Pris (2017)

Døgntakst: 2.551,- kr