Kontakt

For eleverFor forældre

Samværshuset

”Huset” tilbyder støttet og overvåget samvær.

Samværet er for børn og unge, der er anbragt udenfor eget hjem, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at samvæert mellem forældre og barnet/den unge, skal overvåges eller støttes ved, at der er en samværskonsulent til stede.

Samværet foregår som oftest i ”Huset”, en ældre moderniseret villa, der ligger i naturskønne område i tæt tilknytning til Børne og Unge Center Vejle Fjord. Den er indrettet så hjemligt som muligt, så familierne kan foretage sig nogle af de ting, de normalt gør i hverdagen.

Formål

Formålet er at opnå størst mulig tryghed for barnet og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældrene og barnet under den samværsform kommunen har fastsat.

Indhold

Samværene kan foregå i Huset , i forældrenes eget hjem eller hos plejefamilien.

Samværskonsulenterne arbejder på baggrund af den samværsaftale, som familierådgiveren har fastsat. De vil i tæt samarbejde med forældrene skabe et positivt indhold i samværet, samt yde støtte og vejledning i forhold til de opstillede fokuspunkter i samværsaftalen. Desuden skal de sikre, at rammerne overholdes.

Samværskonsulenterne møder altid forældrene og barnet med respekt, imødekommenhed, anerkendelse og tydelighed.

Samværsformer

Overvåget samvær § 71.3:

Samværskonsulenten er tilstede og observerer alt, hvad der foregår.

Støttet samvær § 71.2:

Samværskonsulenten hjælper og støtter forældrene til at opnå eller udvikle kontakten til deres barn.

Beskyttet samvær §71.1:

Samværskonsulenten er tilstede i begyndelsen og i slutningen af samværet og kan tilkaldes, hvis der er behov for hjælp.

Varighed: efter aftale.

Omfang: fastlægges på baggrund af samværsaftalen. Dog minimum 2 timer pr. måned.

Opfølgning: 

Der afholdes opfølgningsmøde første gang efter tre måneder, derefter hver sjette måned.

Inden hvert møde modtager familierådgiver en statusrapport, når der er tale om overvåget samvær.

Ved støttet og beskyttet samvær sendes et resumè.

Pris (2017)

592,-kr. pr. time