Kontakt

For eleverFor forældre

Perlen - tidsbegrænset anbringelse

Et godt afsæt for forandring
En indsats i 2 faser

Perlen er en afdeling for 4 – 14 årige, hvor der arbejdes målrettet på at barnet efter ½ år enten skal hjem eller i et mindre indgribende døgntilbud.
Indsatsen foregår i 2 faser, hvor 1. fase er ½ års ophold på Perlen og 2. fase foregår, der hvor barnet skal være efterfølgende.
Perlen ligger i et selvstændigt hus på Børne og Unge
Centerets dejlige naturskønne grund. Den er indrettet hjemligt med stuer, køkken, bade og hver barn har sit eget værelse.

Formål

At skabe en midlertidig sikker base hvorfra der sættes gang i en positiv udvikling for barnet i samspil med netværket; familie, slægt, venner skole , fritidsaktiviteter.
 At styrke forældre, netværk og mindre indgribende tilbuds ressourcer og kompetencer, således at den positive udvikling kan fortsætte i et trygt opvækstmiljø.

Indhold – Fase 1

I løbet af de første 3-4 uger afdækkes barnets, familiens og netværkets ressourcer, problematikker, samspilsdy-
namikker og ønsker om forandring. De næste 6-7 uger arbejdes systematisk med afprøvning af  forskellige forandringstiltag for at finde frem til det der virker bedst. De sidste 16 uger målrettes indsatsen for barnets udvikling yderligere. Succes kriterier er at barn og familie:

  • har håb og tro på fremtiden.
  • har konkrete færdigheder til at takle hverdagens små og store udfordringer.
  • oplever mere positiv kontakt og samvær med hinanden og med omverdenen.

Indhold – Fase 2

Den efterfølgende indsats afhænger af hvor barnet skal bo efter Perlen. Uanset hvor, vil indsatsen tage sit afsæt i gode erfaringer fra døgnopholdet, samt familie- og netværksarbejdet. Den vil have et omfang af 6 mdr. ved hjemgivelse, 3 mdr. ved flytning til plejefamilie og 15 timer ved flytning til anden institution.

Metode

Udviklingsarbejdet vil foregå i et anerkendende, inddragende og ressourcefokuseret specialpædagogisk miljø, der tager afsæt i relevant viden og evidensbaserede metoder indenfor systemteoretiske, narrative, kognitive og metaliseringsbaserede reference-
rammer.
I det daglige samarbejde med barn og familie, vil der være en særlig opmærksomhed på hverdagslivets rytme, mønstre og udfordringer. Samtaler om dagens gang udgør et konkret og håndterbart afsæt for fælles rettethed og engagement i at iværksætte og registrere forandringer.
Se endvidere ”Fælles fagligt fundament”.

Skolegang

Der lægges stor vægt på at barnet får en stabil og lærerig skolegang. Barnet fastholdes så vidt muligt i sin oprindelig skole, men kan også gå på BUCVF’s interne skole Solvejskolen.

Pris (2017)

Tidsbegrænset anbringelse Vejen Frem - Fase 1 : 3597,-kr/døgn
Tidsbegrænset anbringelse Vejen Frem - Fase 2:

  • I hjemmet / netværksfamilie : 1.026,-kr/døgn i 6 mdr.
  • I plejefamilie : 334,-kr/døgn i 3 mdr.
  • Til anden institution : 1 samlet beløb 9.394,-kr
  • Perlen døgntakst: 2.551,-kr/døgn

Pædagogisk psykologisk udredning i 3 mdr.: (2.551,-kr/døgn + 1 samlet beløb for udredning 41.686,-kr)