Kontakt

For eleverFor forældre

Forældresamarbejde

Vi anerkender og respekterer, at barnet og forældrene har en særlig tæt følelsesmæssig forbundethed.

Et godt tillidsfuldt forældresamarbejde er derfor altafgørende for, at barnet kan profitere af den behandlingsindsats, som vi tilbyder. 

Tæt kontakt

Vi ønsker et tæt samarbejde med forældre og andre netværkspersoner, der har betydning for barnet. Vi tilstræber, at forældre altid skal føle sig velkomne på Børne og Unge Centeret og opleve at blive hørt og forstået. Vi ønsker, at forældre ringer til afdelingen, hvis der er noget, de undrer sig over, er i tvivl om eller vil have hjælp til. 

Fælles oplevelser

Vi ser gerne, at forældre jævnligt kommer på besøg på vores døgnafdelinger. Desuden holder vi året igennem forskellige arrangementer for hhv. hele forældrekredsen og for afdelingens forældrekreds.

Vi tror på, at gode fælles oplevelser er befordrende for et godt samarbejde. 

Særlig forældreindsats

Vi kontakter forældrene hver eller hver anden uge og informerer om deres barns trivsel.

Efter aftale tager barnet og kontaktpædagogen på besøg hos forældrene. Det sætter barnet ofte meget stor pris på. Forældre kan få samtaler med BUCVF’s interne psykolog, hvis de har brug for særlig guidning eller støtte i forståelsen af eller i samværet med deres barn.