Kontakt

For eleverFor forældre

Fælles fagligt fundament

Børne og Unge Center Vejle Fjord har et fælles fagligt fundament, som alle opgaver løses ud fra.

Det består af et defineret menneskesyn og et værdigrundlag samt en kæde af pædagogiske og psykologiske teorier. Dem kæder vi sammen til en sammenhængende forståelse af det enkelte menneske, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes vores pædagogiske handlinger. Vores fælles afsæt optimerer indsatsen i behandlingsarbejdet, da vi ikke skal bruge tid på at blive enige om grundlæggende forhold.

Anerkendende miljø

Grundlæggende trives og udvikler mennesker sig bedst I et anerkendende og åbent miljø. Derfor sigter vi efter altid at have netop sådan et miljø på hele Børne og Unge Centeret. Det at blive mødt anerkendende er identitetsskabende for barnet og skaber fundament for, at det får et bedre selvværd. Ved anerkendelse forstås her den tænkning, som manifesterer sig i samværet med barnet. Den bygger på vores evne og vilje til at være åbne, sensitive og validerende I forhold til barnets oplevede virkelighed og selvforståelse.

Forudsigelig hverdag

En tydelig forudsigelig hverdag giver barnet tryghed og ro. Det kræver tillid og mod for barnet at følge vores struktur, når det har været vant til at følge en anden, før det kom til os. Derfor kan det tage tid for barnet at falde ind i hverdagens rytme på centret. Medarbejderne møder barnet med den største forståelse for dette og opbygger bl.a. derigennem den tillid, der skal til, for at barnet kan bruge den voksne og følge dennes anvisninger.