Kontakt

For eleverFor forældre

Støtte i tilknytning til samvær

Barnet/den unge kan have brug for særlig støtte i tilknytning til sit samvær med forældrene.

Forældre kan have brug for særlig støtte til at forstå og være sammen med sit barn.

Tilbuddet gives til samvær som BUCVF’s samværskonsulenter varetager.

Målgruppe

Alle børn og unge anbragt uden for hjemmet, hvor der er truffet afgørelse om støttet eller overvåget samvær.

Formål

At opnå størst mulig tryghed for barnet og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn.

Indhold

Individuel samtale som feks kan være:

  • Støttesamtaler med barnet før og efter samværet
  • Støtte til barnet til formidling af oplevelser fra samværet til barnets omsorgspersoner
  • Forberedelse og evaluering af samværet med forældrene
  • Støtte ved aflevering og afhentning af barnet til samvær fx som kørselsordning kombineret med samtale med barnet under kørslen.

Metode

Metoden vil være afhængig af indhold, men tilgang til barnet og forældrene vil altid tage sit udgangspunkt i BUCVF’s faglige fundament, der består af defineret menneskesyn og værdigrundlag, samt forskellige pædagogiske og psykologiske teorier.

Det betyder at barnet og forældrene altid mødes med respekt, imødekommenhed, anerkendelse, tydelighed og altid med afsæt i at både forældre og børn gør det bedste de kan.

Medarbejderne bestræber sig altid på at formidle budskaber ordentligt, respektfuldt og tydeligt.

Varighed: Efter aftale

Omfang: Fastlægges i samværskontrakt

Opfølgning: Udarbejdelse af Statusnotat med beskrivelse af indsatsen og effekten til brug for forvaltningen.

Pris: 556 kr pr. time alt incl. også kørsel