Kontakt

For eleverFor forældre

Rådgivning og praktisk hjælp til forældre med ADHD/autismespektrumsforstyrrelser

Målgruppe

Normalbegavede børn/unge i alderen 6 – 16 år med hjerneorganiske dysfunktioner indenfor ADHD og/elle autismespektrumsforstyrrelser. Der kan foruden diagnosen indgå forskellige sociale problemstillinger.

Formål

At give forældre, barn og søskende hjælp til at få en struktureret og overskuelig hverdag. Det skal sikre at barnets udvikling, kan fungere i familien og nærmiljøet.

Indhold i alle 3 pakker:

  • Opstartmøde
  • Rådgivning og vejledning til familien
  • Fokus på kommunikationsstrategierne i familien
  • Øge handicapforståelsen for børn/unge med autismespektrumsforstyrrelser
  • Strukturen i familiens hverdag styrkes
  • Familien støttes og vejledes i at anvende praktiske hjælpemidler
  • Afslutningsrapport
  • Afslutningsmøde

Lille pakke – 17 timer

Familien har en vis grad af struktur i deres hverdag og BUCVF skal styrke/justere den struktur familien har i forvejen.

Ydelse i Familien (10 timer), formøde (1t.),forberedelse (2t.), rapport (3t.) og opfølgning (1t.)

Opfølgning efter 3 mdr.

Pris: 5440,-

Mellem pakke – 30 timer

BUCVF afdækker familiens behov og hjælper familien med at strukturere barnets hverdag og udarbejder materialer. Vejleder i handicapforståelse.

Opfølgning efter 3 og 6 mdr.

Ydelse i familien (20t.), formøde(1t.),forberedelse (4t.), rapport (4 t.) og opfølgning (1t.)

Pris 9600,- 

Stor pakke - 42 timer

Der er kaos omkring barnet. BUCVF afdækker barnets behov og hjælper familien med at strukturere barnets hverdag og udarbejder materialer.

Vejleder i handicapforståelse og understøtter muligheder for fritidsinteresser.

Opfølgning efter 3 og 6 mdr.

Ydelse i familien (30t.), formøde(1t.),forberedelse (6t.), rapport (4 t.) og opfølgning (1t.)

Pris 13440,-