Kontakt

For eleverFor forældre

Kom godt i gang på Solvejskolen

En særlig indsats for at barnet/den unge kommer godt i gang på Solvejskolen.

Målgruppe

Børn og unge i alderen 6-16 år, som ER indskrevet på Solvejskolen

Målgruppen er karakteriseret ved

  • at bo hjemme
  • at have svært ved at komme op om morgenen
  • at have brug for at blive hentet i en periode
  • at have behov for særlig støtte/motivation til at komme i skole
  • som alternativt ikke ville komme i skole

Formål

At barnet passer sin skolegang og daglige behandlingsindsats

Indhold

Indhold og omfang tilrettelægges individuelt ud fra barnets/den unges behov og efter aftale med rådgiver

Støtte til at motivere barnet til at stå op om morgenen og blive fulgt i skole

Mulighed for ekstra frirum i undervisningen, så barnet kan tilbringe tid med pædagogen under alternative former.

Omfattende socialtræning udenfor skole og klubtid.

I en periode meget tættere/daglig kontakt mellem skole/hjem.

Metode

Der laves en konkret vurdering i fht. hvilken metode, der vil være mest brugbar i fht. netop det konkrete barn / ung. Den laves på baggrund af de forskellige teorier BUCVF læner sig op af og som er beskrevet under Fælles Fagligt Fundament (lilla pil) og Pædagogik og behandling (Bjælke i øverste linje. Ex. hvorvidt kognitiv metode kan benyttes.

Konkret betyder det at medarbejderen har en anerkendende, respektfuld og omsorgsfuld tilgang til barnet / den unge. Samtidig fastholdes kravet om at skulle passe sin skole. Der arbejdes med at skabe motivation og finde brugbare handlinger, som gør barnet / den unge i stand til at stå op, passe sin skole og overvinde sin modstand eller manglende handlekraft.

Samme konkrete metode benyttes såfremt barnet / den unge skal have en særlig socialtræning efter almindeligt dagtilbud. 

Varighed: Efter aftale, en kortere periode.

Opfølgning: Følges op ved mailkontakt med familierådgiver, samt ved statusmøder. 

Pris: 302 kr/ time

Kørselsgodtgørelse og tid til kørsel er ikke indeholdt i prisen.