Kontakt

For eleverFor forældre

Velkommen til Børne og Unge Center vejle Fjord 

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en socialpædagogisk specialinstitution med intern skole for børn og unge i alderen 7 – 23 år med socio-emotionelle vanskeligheder eller hjerneorganiske dysfunktioner.

Vi har 36 pladser fordelt på 20 døgnpladser og 16 dagpladser og egen skole. De 20 døgnpladser er fordelt på de tre døgnafdelinger Skovbo, Kvisten og Kærnehuset. Endvidere har Børne og Unge Center Vejle Fjord afd. SamværsHuset, som løser opgaver med støttet eller overvåget samvær.

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende institution, som har indgået driftsoverenskomst med Vejle Kommune. Vi har tilknytning til Ungdommens Vel, og vores værdier tager bl.a. udgangspunkt i et moderne, kristent livssyn.

Vores formål er at skabe de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge med et særligt udviklingsbehov, således at barnet / den unge kommer i trivsel og udvikler sig både personligt og fagligt.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsbehov og arbejder målrettet med at skabe et anerkendende miljø med tydelig og stabil struktur, hvor hver enkelt barn får en oplevelse af at blive set, hørt og forstået. Samtidig er der en høj grad af forudsigelighed og struktur, som giver børnene tryghed i hverdagen.

Det er fundamentalt i vores arbejde med det enkelte barns følelsesmæssige og mentale udviklingsproces. Vi arbejder ligeledes målrettet med at udvide det enkelte barns bolige og praktiske færdigheder i et respektfuldt og forpligtigende socialt fællesskab.

Vi lægger stor vægt på at etablere et godt og respektfuldt forældresamarbejde, hvor forældrene inddrages og bliver mødt og støttet på en måde, som er befordrende for deres barns udvikling vi arbejder ud fra et fælles fagligt fundament uanset hvilken opgave der løses. Medarbejderne uddannes løbende indenfor nyere forskningsmæssigt funderede pædagogiske teorier og metoder, således at vi til enhver tid kan løse opgaven med høj faglighed og kvalitet.